Tävlingsföreskrifter Future Stars Futsal Cup 2025

Future Stars Futsal Cup spelas i enlighet med Spelregler för fotboll och Spelregler för Futsal med vissa undantag, tillägg och anpassningar.

Klasser

I turneringen deltar flickor och pojkar födda 2017-2010.

Laguppställning

En förteckning över deltagarna är obligatorisk  för F/P 2010-2012 och fylls i elektroniskt via cupsystemet. Användarnamn och lösenord erhålls i samband med anmälan. Denna skall innehålla namn på samtliga spelare samt deras tröjnummer och födelseår. Laguppställningen får kompletteras under turneringen.

Ankomst

Lagen skall vara på plats senast 5 minuter innan utsatt tid för respektive matchstart. Är inte det ena laget på plats och det saknas giltig ursäkt tilldöms det andra laget vid närvaro seger med 3-0. Se till att ni är i tid, meddela tävlingsledningen om ni skulle vara försenade. Om båda lagen har liknande tröjor som går att förväxla under spelet skall bortalaget byta matchtröjor eller bära västar. Detta skall göras i god tid innan matchstart så att matchen börjar på utsatt tid. Västar finns vid sekretariatet.

Spelform

A Gruppspel för lag födda 2017-2016

Godtyckliga matcher,  4 till antalet,  spelas under en och samma dag,  utan resultatrapportering .

B Gruppspel för lag födda 2015-2014

Godtyckliga matcher (5 till antalet) spelas under en och samma dag,  utan resultatrapportering .

C Gruppspel och slutspel för lag födda 2012-2010

Gruppspel med 4 lag i varje grupp genomförs i serieform. Gruppsegrarna går till A-slutspel och resterande lag går till B-slutspel, C-slutspel osv. Alla lag är 6 garanterade matcher.

Om två lag från samma förening hamnar i samma slutspelsgrupp kan tävlingsledningen bestämma att spelordningen ändras så att dessa båda lag möter varandra i första omgången.

Tabellplacering

Lagens placering bestäms av antalet uppnådda poäng. Tre poäng för seger och en poäng för oavgjort. Vid lika poäng avgör i tur och ordning

1. Målskillnad

2. Flest gjorda mål

3. Inbördes möte (målskillnad-gjorda mål)

4. Lottning

Straffsparkstävling

Om ställningen är oavgjord vid full tid i slutspelet (gäller F/P11-10) tillgrips straffsparkstävling. Lagen ska växelvis slå 3 straffar var. Om ställningen därefter fortfarande är oavgjord slår lagen växelvis varsin straff till dess att matchen är avgjord. Om något av lagen använt alla spelare inklusive målvakten för att slå straffspark äger bägge lagen rätt att välja straffläggare från start på nytt.

Spelplan

Turneringen spelas i olika hallar. Som spelplan räknas handbollsplanens begränsningslinjer. 

Antal spelare

Inga begränsningar på antalet deltagare per lag som totalt deltar under turneringen men medaljerna är begränsade till max 12 spelare per lag. Samtliga klasser spelar med 5 spelare på plan samtidigt varav en ska vara målvakt. 

Bollen

Boll avsedd för futsal, s k futsalboll storlek 4 används i samtliga klasser och matcher. I yngsta klass används storlek 3.

Spelarnas utrustning

Skor för innebruk ska användas. Dessa får ej ha dubbar och/eller sulor som färgar golvet. Benskydd är obligatoriskt i samtliga klasser. Spelare som bryter mot detta utvisas två minuter. Om domaren anser att lagen har förväxlingsbara tröjor skall bortalaget byta tröjor eller använda västar. Västar finns att låna i varje hall.

Speltid

Speltiden är 1x16 minuter i samtliga matcher. Rullande klocka gäller, klocktavla eller domarens klocka används. Tiden stoppas endast på domarens uppmaning.

Representation

Ej fri representationsrätt. Detta innebär att en spelare endast får spela i ett lag per klass. Det innebär också att en spelare inte får spela i annan klubb/förening än den spelaren är registrerad i (licensierad). Ett lag äger inte rätt att ha registrerade (licensierade) spelare från annan än sin egna förening/klubb i samma lag.

Dispenser

Gäller vid uppvisande av godkänd dispens från förbundet och då gäller bara en överårig spelare. Förbundets godkända dispens ska skickas till cuparrangören senast den 31:a december. Om man saknar dispens från förbundet får man ta kontakt med tävlingsledningen senast 15:e december.

WO

Om ett lag uteblir till match eller inte uppnår lägsta antalet spelare (3st) vinner det närvarande laget med 3-0. En avgift om 1200: - tas ut om ett lag inte meddelar sitt återbud före sina matcher.

Tävlingsledning

Tävlingsledningen består av representanter från Future Stars Cup. Tävlingsledningen behandlar även protestärenden.

Protest

Protest ska inlämnas skriftligen till matchsekretariatet senast 20 minuter efter berörd match. Protestavgift á 1000 kr ska betalas samtidigt och återfås om protesten godkännes. Beslut fattade av tävlingsledningen träder i kraft med omedelbar verkan.

Spelregler

1. Hemmalaget gör avspark vid matchens början. Vid avspark får bollen spelas i valfri riktning. Mål får göras direkt på avspark, dock inte självmål.

2. Samtliga frisparkar är direkta förutom vid bakåtspel då är det indirekt (se punkt 6 nedan).

3. Avstånd vid avspark, frispark, sidlinjespark och hörnspark är 5 meter.

4. 4-sekundersregeln, tillämpas inte i klasserna F/P 7-9. Sidlinjespark, målvaktsutkast, hörna och frispark ska läggas inom 4 sekunder från det att utförande spelare fått kontroll på bollen. Om så inte sker gäller: Sidlinjespark - sidlinjesparken ska gå över till motståndarlaget och slås från samma plats. Målvaktsutkast - frispark ska dömas till motståndarlaget och slås från den närmaste platsen på straffområdeslinjen där förseelsen begicks. Hörna - frispark ska dömas till motståndarlaget och slås från samma plats som hörnsparken skulle utförts. Frispark - frisparken ska gå över till motståndarlaget och slås från samma plats.

5. Inspark ersätts med målvaktsutkast. Målvakten ska sätta igång spelet med händerna och bollen är i spel först när den passerat ut ur straffområdet. Målvakten får ej spela bollen till sig själv, bestraffningen för det är frispark. Målvakten får kasta bollen över hela planen, dock aldrig direkt i motståndarnas mål. Om så sker ska spelet återupptas med målvaktsutkast till motståndarlaget.

När målvakten spelar bollen efter räddning, alltså när den fortfarande är i spel, gäller samma sak som ovan med den skillnaden att denne då även får använda fötterna samt att bollen inte behöver lämna straffområdet innan den spelas av någon annan.

6. Avsiktligt hemåtspel med fot då målvakten vidrör bollen med händerna är otillåtet. Bestraffningen är indirekt frispark till motståndarlaget, frisparken ska läggas på den del av 6- meterslinjen (straffområdeslinjen) som är närmast den plats där förseelsen begicks. Denna regel tillämpas EJ i klasserna F/P 7-9.

Målvakten får endast ha ett bollinnehav (max 4 sek) på egen planhalva. Detta gäller både med händer och fötter. Även igångsättning av spelet räknas som ett bollinnehav. När motståndaren rör bollen så nollställs antal bollinnehav. Denna regel tillämpas EJ i klasserna F/P 7-9. På anfallsplanhalvan får målvakten delta på samma sätt som en utespelare med fritt antal bollberöringar.

7. Straffspark slås från handbollsstraffpunkten (7 meter). Samtliga spelare, med undantag av straffskytten och motståndarnas målvakt ska befinna sig utanför den streckade niometerslinjen och bakom bollen.

8. Hörnspark slås från den förlängda mållinjen i utmärkt område.

9. Inkast ersätts av sidlinjespark då bollen passerar sidlinjen. Mål får ej göras direkt på sidlinjespark. Om bollen sparkas i mål utan att vidröra någon spelare återupptas spelet med målvaktsutkast till motståndarlaget.

10. Om bollen vidrör taket eller därifrån nedhängande föremål tilldöms det icke felande laget sidlinjespark. Spelet återupptas från den del av sidlinjen som är närmast den punkt där bollen vidrörde taket.

11. Varningsberättigad förseelse ersätts med två minuters utvisning. 2 minuter efter utvisningen får spelaren återinträda i spelet igen. Den varnade spelaren SKA uppehålla sig vid angivet område under utvisningstiden och får INTE uppehålla sig vid det egna lagets spelarbänk. Det drabbade laget får ej släppa in annan spelare vid tidens slut, om inte korrekt utfört byte genomförs. Ansvarig för tidtagning och registrering av varningar, samt information till felande spelare är matchdomaren med viss assistans av sekretariatet. Om ett lag får så många spelare varnade, så att endast två blir kvar på planen ska domaren bryta matchen. Tävlingsledningen kan i ett sådant fall besluta om matchens giltighet och utgång.

Om målvakten gör sig skyldig till varningsberättigad förseelse ska dennes lag spela med en man mindre i två minuter och målvakten får stå kvar. Målvakten noteras för varningen och ska visas rött kort vid en ev. andra varningsberättigad förseelse. Ingen annan spelare behöver uppehålla sig i något ”utvisningsbås”.

12. Vid rött kort utvisas spelaren för resten av matchen. Den utvisade spelaren får inte återinträda i spelet. Spelaren får inte heller uppehålla sig vid spelarbänkarna efter utvisningen. 2 minuter efter utvisningen FÅR en avbytare insättas i spelet istället för den utvisade spelaren. Ingen annan spelare behöver uppehålla sig i något "utvisningsbås". Om ett lag får så många spelare utvisade så att endast två blir kvar på planen ska domaren bryta matchen. Tävlingsledningen kan i ett sådant fall besluta om matchens giltighet och utgång. En spelare som visats rött kort blir automatiskt avstängd nästa match i samma klass. Tävlingsledningen kan besluta om fler matchers avstängning och/eller avstängning från vidare spel i årets turnering. Anmälan för grov förseelse avseende grovt utvisad spelare insändes till Stockholms Fotbollförbund för ytterligare bedömning.

13. Vid s.k. Frilägesutvisning/Målchansutvisning utdelas rött kort till den felande spelaren. En spelare som visats rött kort blir automatiskt avstängd nästa match i samma klass. 2 minuter efter utvisningen FÅR en avbytare insättas i spelet istället för den utvisade spelaren.

14. Byte av spelare får ske inom bytesområdet när som helst under matchen. Inträdet får ej ske förrän den spelare som ska bytas ut lämnat spelplanen helt. Om en spelare träder in på planen för tidigt, utvisas denne två minuter för det felaktiga bytet (varning), däremot kan inte straff mot denna regel utdömas när det är avbrott i spelet. Målvaktsbyte får endast göras under spelavbrott och efter domarens medgivande.

15. Glidtacklingar är inte tillåtet. Med glidtackling menas en spelare som glider i ett försök att spela bollen när den spelas eller försöker spelas av en motspelare, med undantag för målvakten i dennes egna straffområde under förutsättning att hen inte äventyrare en motspelares säkerhet. Glidtackling bestraffas med direkt frispark el. i förekommande fall straffspark.

16. Speltid är 1x16 minuter rullande klocka. När tiden är slut så är matchen slut även om domare hann blåsa frispark innan slutsignalen. Det enda undantaget är om domaren blåste straffspark innan slutsignalen då får straffen slås.