Vår ambition är att ge alla lag ett så komprimerat schema som möjligt. Nedan följer preliminära speldagar och det kan förändras baserat på antal anmälda lag.

ÅLDERSKLASS

SPELDAG

F/P 2010

N/D

F/P 2011

N/D

F/P 2012

N/D

F/P 2013

N/D

F/P 2014

N/D

F/P 2015

N/D

F/P 2016

N/D

F/= 2017

N/D

.